مشاور ایزو , آموزش ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , انواع استاندارد , انواع سیستم

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

ERP (Enterprise Resource Planning)   d   تمامی منابع سازمان اعم از منابع مالی، کالا، سرمایه های انسانی، ماشین آلات، تجهیزات، تولیدات و هرگونه منبع دیگری را به صورت یکپارچه و فرآیند محور مدیریت می نماید.

 

با پیاده سازی کامل و موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  مزایای بسیاری در کسب و کار ایجاد شده و سازمان ها در مواجهه با تغییرات کسب و کار و رقابت پذیری به توانمندی مطلوبی خواهند رسید.